Story cover of author notalless

Truyện Đam Mỹ

Đang cập nhật

10-12-2022

【 tiện trừng 】tro tàn lại cháy - womeiyouxingming/Hoshifei

67 Lượt thích / 1,102 Lượt đọc
Không có phân hồn ngạnh, mạc huyền vũ hiến xá không được đầy đủ, cho nên Ngụy Vô Tiện không có hoàn chỉnh sống lại, thẳng đến Kim Đan trở về hắn mới chân chính trọng sinh.

Đơn giản tới nói chính là Ngụy Vô Tiện truy trừng địa ngục tràng, thông thiên vô đường sẽ thiên hướng ngược tiện, kết cục tạm định HE!

Tiện trừng cá tính miêu tả liền cùng ta mặt khác thiên giống nhau, nhân vật OOC đều về ta, học sinh tiểu học hành văn, logic linh, dựa theo chủ tuyến cốt truyện đi, tư thiết rất nhiều, sẽ có tự nghĩ ra giác xuất hiện!

Cốt truyện yêu cầu sẽ có trạm vũ cảm tình tuyến, này tuyến là BE!
Chương mới nhất
Danh sách chương
Có thể bạn thích?

Airi003

6,743 834 91

Nguồn: Lofter ----------------------- Lấy nguyên tác làm chủ, chán ghét donghua "Giang gia đại viện" Nghiêm trọng chủ nghĩa 1v1, duy ái Vong Tiện cả đời không đổi, Vong Tiện không hủy không nghịch. Ship cp/ tà đạo, crackcanon đi đường vòng. Sẽ đăng bài tránh lôi là những fic ngược, hủy, dẫm Vong Tiện thượng vị hay có tính chất nhục mạ nhân thiết nhân vật nhất là Vong Tiện. Fan donghua, Trần Tình Lệnh chưa đọc nguyên tác dễ ăn tẩy não, thỉnh về đọc nguyên tác trước khi tiến vào. Nếu có vào thì xin đừng buông lời cay đắng. Chủ yếu dỗi Giang Trừng, Ngu Tử Diên, dỗi nhân vật khác đều sẽ cảnh báo trước. Một số bài đã trao quyền đăng lại, một số không (phần lớn, do không biết tiếng Trung không xin per) và một số bài bị xóa acc. Tìm để lưu giữ, đề phòng một ngày acc nào bị xóa mất. Khuyến khích mọi người truy cập nguồn để xem, ai không biết như mình thì có để bản dịch QT. Về những bài không xin per, không thích thì đừng nhìn. Đừng mang đi reup lung tung. ------------------------ Nghiêm cấm comment thiếu tôn trọng, Trừng độc, Ngu độc, Giang gia phấn đi đường vòng đừng xoát tồn tại cảm, tag Dỗi Giang ở đó. Không thích thỉnh lướt qua. Cre: https://twitter.com/LWJ_HBD123/status/1485066353547816965

TDQ1412

66,693 8,397 43

Tên: Nhân sinh như mộng. Tác giả: Shin BT Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu. Thể loại: Đồng nhân, không theo nguyên tác, trọng sinh, OOC. Cảnh báo: Tà đạo, vô cùng tà đạo!!! Thỉnh quý vị kỳ thị đừng tiến nhập!!!

yep1105

4,524 428 31

Tác giả: Xuẩn xuẩn chính là cái mua nước tương Link raw: https://www.ihuaben.com/book/6379771.html Tóm tắt: Tóm tắt đang ở đổi mới

notalless

1,102 67 11

Không có phân hồn ngạnh, mạc huyền vũ hiến xá không được đầy đủ, cho nên Ngụy Vô Tiện không có hoàn chỉnh sống lại, thẳng đến Kim Đan trở về hắn mới chân chính trọng sinh. Đơn giản tới nói chính là Ngụy Vô Tiện truy trừng địa ngục tràng, thông thiên vô đường sẽ thiên hướng ngược tiện, kết cục tạm định HE! Tiện trừng cá tính miêu tả liền cùng ta mặt khác thiên giống nhau, nhân vật OOC đều về ta, học sinh tiểu học hành văn, logic linh, dựa theo chủ tuyến cốt truyện đi, tư thiết rất nhiều, sẽ có tự nghĩ ra giác xuất hiện! Cốt truyện yêu cầu sẽ có trạm vũ cảm tình tuyến, này tuyến là BE!