Story cover of author notalless

Truyện Đam Mỹ

Đang cập nhật

10-12-2022

【 tiện trừng 】sơn nguyệt nhớ - muwan591

40 Lượt thích / 469 Lượt đọc
# hoàng đế tiện ( không sai hắn lại sung tiền

# ngụy ABO cung đấu văn
Chương mới nhất
Danh sách chương
Có thể bạn thích?

TDQ1412

66,693 8,397 43

Tên: Nhân sinh như mộng. Tác giả: Shin BT Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu. Thể loại: Đồng nhân, không theo nguyên tác, trọng sinh, OOC. Cảnh báo: Tà đạo, vô cùng tà đạo!!! Thỉnh quý vị kỳ thị đừng tiến nhập!!!

yep1105

4,524 428 31

Tác giả: Xuẩn xuẩn chính là cái mua nước tương Link raw: https://www.ihuaben.com/book/6379771.html Tóm tắt: Tóm tắt đang ở đổi mới

notalless

1,102 67 11

Không có phân hồn ngạnh, mạc huyền vũ hiến xá không được đầy đủ, cho nên Ngụy Vô Tiện không có hoàn chỉnh sống lại, thẳng đến Kim Đan trở về hắn mới chân chính trọng sinh. Đơn giản tới nói chính là Ngụy Vô Tiện truy trừng địa ngục tràng, thông thiên vô đường sẽ thiên hướng ngược tiện, kết cục tạm định HE! Tiện trừng cá tính miêu tả liền cùng ta mặt khác thiên giống nhau, nhân vật OOC đều về ta, học sinh tiểu học hành văn, logic linh, dựa theo chủ tuyến cốt truyện đi, tư thiết rất nhiều, sẽ có tự nghĩ ra giác xuất hiện! Cốt truyện yêu cầu sẽ có trạm vũ cảm tình tuyến, này tuyến là BE!

cvgiangtongchu

6,447 280 42

Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư Tác giả đồng nhân: Thất tuyến phổ một hữu phổ --- Note: - Truyện có thể có nhiều cp liên quan đến Trừng, cẩn thận khi vào xem! - Vui lòng không ky. - Đây chỉ là bản dịch thô phi thương mại, chỉ đọc, chỉ lưu hành trong nội bộ fandom, không đem đi nơi khác, không chuyển ver. --- Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/357Lvn4 Convert by Mê Upload by Liliris