Story cover of author Anrea96

Truyện Đam Mỹ

Hoàn thành

17-05-2014

[ MAU XUYÊN ] ĐOẠT YÊU TRÒ CHƠI

527 Lượt thích / 51,448 Lượt đọc
Văn án : Vì về nhà thay đổi bản thân vận mệnh, Mộc Tiêm Tiêm tại hệ thống triệu tuyển lần lượt xuyên qua các loại tiểu thuyết thế giới: Vườn trường tiểu thanh tân văn; Nhà giàu có nữ xứng nghịch tập văn; Hắc đạo tổng tài văn; Đích nữ trọng sinh báo thù văn; Cổ đại NP văn; Mạt thế nữ xứng văn; Tu tiên Mary Tô văn____Sự thật thế giới.
Hệ thống quân: Đây là một khoản trò chơi được nghiên cứu dành riêng cho nữ xứng vật hi sinh nhóm, muốn thể nghiệm diễn viên quầng sáng, thân! Ngàn vạn không cần bỏ qua nga!
Khẩu hiệu : Xoát bạo NPC hảo cảm độ, chuyên nghiệp sách CP.
Mục tiêu nhân vật : Nam chủ, nam xứng.
Nội dung nhiệm vụ : LOVE tranh đoạt chiến.
Chương mới nhất
Có thể bạn thích?