Story cover of author NhokFu

Truyện Đam Mỹ

Hoàn thành

09-04-2015

[BHTT] [Edit] Ngự tỷ giang hồ

56,786 Lượt thích / 1,752,627 Lượt đọc
Tác giả : Trữ Viễn
Editor : Yulsosexy
Beta : KwonFu + Sói già

Những Bách Hợp được edit trong đây là chưa xin phép tác giả nhưng đây chỉ phục vụ cho mục đích giải trí, phi lợi nhuận.

Link down Ebook sẽ được đăng trên trang Wordpress cá nhân : http://kwonfu.wordpress.com/
Có thể bạn thích?