Story cover of author Kurein

Truyện Đam Mỹ

Hoàn thành

01-12-2013

Bàng quan bá khí trắc lậu - Tô Du Bính

148 Lượt thích / 19,927 Lượt đọc
Hàn Phi Tà: 《 tuyệt thế kiếm tà 》 nam chủ, bề ngoài tao nhã, nội tâm âm hiểm giả dối, một đường bá khí trắc lậu, cuối cùng xưng hùng thiên hạ. Nếu nói là nhân sinh thiếu gì, chính là không thể trích hoa.

Luyện nào đó thần công, có thể so với huy đao tự cung. Rõ ràng đang ở bụi hoa, càng muốn thờ ơ.

Vì thế, này văn phác.

Chiến Trạm: 《 tuyệt thế kiếm tà 》 trung đệ nhất cái bị vai chính xử lý tiểu BOSS. Quân thần thế gia truyền nhân, trời sanh tính bất nghĩa bất nhân, nếu nói là có gì ưu điểm, chính là bị chết đĩnh chuẩn.

Nhưng là, hắn bị xuyên.
Có thể bạn thích?