trazplx

trazplx

201 13 3

Lớp 12A1 trường Trung học phổ thông PLD vừa đón một học sinh mới vừa chuyển vào từ đầu năm, cậu ta tên là Toàn Viên Hựu. Nhưng bỗng một ngày nọ, sau khi kì thi cuối học kì vừa diễn ra, Viên Hựu mất tích, và những chuyện kì lạ cứ thế tiếp diễn. Không một ai hay biết. belongs to @trazplx

trazplx

228 31 3

disclaimer: chỉ cần có nhau, nơi đâu cũng là nhà mà. belongs to @trazplx lowercase.