melanophile_

melanophile_

7,276 438 13

vài chương cover từ những series mà mình yêu thích doha x luongthuylinh

melanophile_

34,939 4,565 48

doha x luongthuylinh một nơi mà tình yêu không phân biệt giới tính, mọi người đều có quyền được yêu và được hạnh phúc. warning: lowercase, ooc.

melanophile_

17,162 1,819 50

doha x luongthuylinh lưu ý: tình tiết trong chuyện hư cấu, không thích có thể không đọc. Author: jjlcb882016 Mình không phải tác giả gốc, đây là fic cover.